Fairplay Liga 2022/23

ORGANIZATORI I UČESNICI FAIR PLAY LIGE

1. Fair Play Liga je osnovano sa idejom promocije fudbala i fer plej ponašanja među decom uzasta od šest do 13 godina. Samim tim svi direktni i indirektni učesnici lige: deca, treneri, roditelji, službena lica (arbitri, delegati, redari, lekarsko osoblje) i predstavnici medija, dužni su da poštuju sportski etički kodeks ponašanja, koji je istaknut na sajtu Fair Play Lige www.fairplayleague.com. Srpski savez za fer-plej i etiku u sportu (SSFES) je tehnički organizator Fair Play Lige za region Beograda.
2. Regionalni organizatori FPL mogu biti sportska udruženje ili klubovi ovlašćeni od strane SSFES ugovorom o sportsko poslovnoj saradnji na određeni rok.
3. Regionalni organizatori FPL dužni su da obezbede kompletnu takmičarsku logistiku: infrastrukturu (stadion ili fudbalsko igralište), lekarsku službu, arbitre, delegate, redare, prijavu lokalnom MUP.
4. Fair Play Liga je deo pograma bazičnog fudbala na otvorenim fudbalskim terenima za uzrast od šest do 13 godina u okviru sektora za bazični fudbal Fudbalskog Saveza Srbije.
5. Učesnici Fair Play Lige mogu biti fudbalski klubovi, klubovi malog fudbala i sportska udruženja registrovana za bavljenje fudbalskim sportom (klubovi bazičnog fudbala).
6. Klubovi učesnici lige dužni su da, pre početka takmičenja, popune obrazac za prijem u članstvo SSFES i dostave Organizatoru lige.
7. Klubovi učesnici Fair Play lige, dužni su da, najkasnije do 1.novembra, uplate polovinu od ukupne sume takmičarske članarine. Klubovi koji uplate kompletan iznos takmičarske članarine ostvaruju pravo na popust od 10% od ukupnog iznosa takmičarske članarine.
8. Regionalni tehnički organizator FPL, dužan je da, od klubova naplati iznos od 2800 dinara po ekipi za takmičarsku sezonu. Članarina se uplaćuje na ime licence, organizacije republičkog i eventualno regionalnog prvenstva, PTT troškova, kancelarijskog materijala, putnih troškova... klubovi koji ne ispune ovu obavezu, neće biti zvanični učesnici lige, a regionalni organizator lige, koji dozvoli takmičenje ekipama bez uplate članarine, neće biti licenciran.
9. Utakmice Fair Play Lige realizuju se po posebnim pravilima igre istaknutim na sajtu.

ORGANIZACIJA FPL ZA REGION BEOGRADA

10. Srpski savez za fer-plej i etiku u sportu kao tehnički organizator FPL za region Beograda dužna je da obezbedi sledeće uslove za održavanje takmičenja:
- Stadion sa prirodnom ili veštačkom podlogom za igru, tribinom sa najmanje 500 sedećih mesta i minimum tri svlačionice,
- Redarsku službu (broj redara se određuje u odnosu na broj planiranih utakmica),
- Lekarsku službu sa adekvatnom opremom za pružanje prve pomoći,
- Dežurno vozilo,
- Delegatsku službu,
- Arbitražnu službu,
- Prijavu lokalnom MUP,
- Administratora takmičenja,
- Sredstva za obeležavanje terena za igru (kapice ili čunjeve),
- Lopte i markere (u slučaju da dve ekipe imaju istu boju dresova).
11. SSFES na predlog takmičarske komisije imenuje Direktora lige Beograda. Realizacija takmičenja na teritoriji Beograda u potpunoj je nadležnosti Direktora lige. Direktor lige dužan je da na kraju svake takmičarske sezone podnese izveštaj takmičarskoj komisiji Fair Play Lige. Izveštaj Direktora Lige ocenjuje takmičarska komisija koja na osnovu izveštaja daje predlog dopune programa Fair Play Lige UO SSFES.
12. Direktor FPL za region Beograd dužan je da najkasnije dan nakon odigravanja utakmica, unese rezultate na sajt FPL, kao i raspored za naredno kolo.
13. Klubovi učesnici FPL, dužni su da, najkasnije pet dana od odigravanja utakmica, pošalju zahtev Direktoru FPL o promeni termina odigravanja susreta. Naknadne zahteve Direktor lige nije dužan da ispuni.

REGIONALNA ORGANIZACIJA FPL

14. Regionalna organizacija FPL realizuje se po sistemu domaćin – gost ili po sistemu domaćinstva kompletnog kola u jednom sportskom centru (kompleksu).
15. Regionalni Organizator lige je dužan da u utorak (eventualno sreda) obavesti ekipe o terminima odigravanja utakmica, kako bi iste obavile tehničke pripreme. Klubovi su dužni da najkasnije pet dana do odigravanja utakmice, kontaktiraju Direktora lige u slučaju eventualnih zahteva za termin odigravanja susreta. U zakazivanju utakmica i klubovi i organizator dužni su da poštuju korektnost i fleksibilnost.
16. Klub učlesnik FPL je dužan, da pre početka lige dostavi Direktoru lige, imena sudija koji će vršiti tu ulogu, kada je klub domaćin. Ako ih Direktor imenuje, samo oni mogu obavljati ulogu sudije na utakmicama. Pomenuto lice treba da bude: aktivni sudija, sudija u mirovini ili iskusni fudbalski veteran ili radnik. Nije poželjno da bude trener u klubu ili roditelj. Apeluje se na domaćina, da suđenje bude maksimalno korektno. Takođe, klub domaćin je dužan da obezbedi delegata i dežurno medicinsko lice.
17. Klub domaćin je dužan da rezultat prijavi Direktoru lige isti dan po odigravanju utakmice. Takođe, domaćin je dužan da zapisnik sa utakmice, u ponedeljak dostavi Direktoru lige (elektronska pošta, PTT, lično...).
18. Klubovi učesnici Fair play lige, dužni su da najkasnije 10 dana do početka takmičenja dostave Direktoru lige, popunjen Obrazac br. 1. - prijava ekipe, Obrazac br. 2. – prijava igrača, kako bi se izvršio upis igrača u bazu podataka koja je obavezna i zbog zakonske zaštite dece, ali i zbog urednog praćenja takmičenja.
19. Klubovi učesnici takmičenja, duzni su da informisu svoje članove (decu i roditelje) o tehnickoj realizaciji, posebno o odgovornosti za decije stvari za vreme trajanja dogadjaja. Organizator ne snosi odgovornost za izgubljene stvari dece – učesnika lige i ostalih posetilaca. Svaki pojedinac ostavlja stvari u svlacionici na svoju odgovornost.

SISTEM TAKMIČENJA

20. Fair Play Liga se igra isključivo vikendom ili prazničnim danima u periodu od prve nedelje septembra do prve nedelje novembra (prolećni deo) i od prve nedelje aprila do druge nedelje juna (prolećni deo). Najbolje ekipe regionalne lige učestvuju na završnom (republičkom) turniru Fair Play Lige Srbije.
21. FPL je podeljena u šest liga po takmičarskim generacijama i kvalitetu timova. Svaka liga ima svoju oznaku koja sadrži, naziv regiona, uzrast igrača i takmičarsku grupu, npr: Beograd – 2013 U-10 (do deset godina) – grupa B. Takmičarske grupe po kvalitetu, rangira takmičarska komisija FPL, na osnovu rezultata iz prethodnog takmičarskog perioda i procene kluba koji prijavljuje ekipu. Takmičarske grupe za uzrast do 13 godina (U-13), do 12 godina (U-12) i do 11 godina (U-11) formiraju devet ili 10 ekipa, a takmičarske grupe do 10 godina (U-10), do devet godina (U-9) i do osam godina (U-8) formira 7 ili 8 ekipa.
22. Nakon svake utakmice sudije i delegat daju ocenu za ponasanje: publike, igraca i trenera. Srednja vrednost tri ocene cini fer-plej koeficijent, koji se upisiuje na kraju svake utakmice. Ukupni fer-plej bodovi sabiraju se sa bodovima osvojenim u sportskoj tabeli.
23. Svaka takmičarska grupa ima svoj koeficijent, koji određuje kvalitet grupe npr: koeficijent grupe A je šest (6), koeficijent grupe B je četiri (4)...Koeficijent grupe se, na kraju takmičarskog perioda, množi sa brojem osvojenih bodova. Bodovanje ekipa se vrši po sistemu tri boda za pobedu, jedan bod za nerešen susret i bez bodova za poraz. Nakon svakog takmičarskog perioda (jesenjeg ili prolećnog) dve najbolje plasirane ekipe iz svake grupe prelaze u viši rang, a poslednje plasirane se prebacuju u niži npr: prvi iz grupe B prelazi u grupu A, a poslednji iz grupe A prelazi u grupu B...
24. Ukupni poredak lige određuje se na osnovu proizvoda broja bodova uvecanog za fer-plej koeficijent i koeficijenta grupe. Ukoliko dve ekipe imaju isti broj bodova, plasman se utvrduje na osnovu sledecih kriterijuma: bolji fer-plej koeficijent, medjusobni susret, gola razlika, više postignutih golova (u slučaju iste gol razlike).
25. Regionalni organizatori FPL dužni su da obezbede nagrade za najuspešnije ekipe, što podrazumeva: pehare za tri najuspešnije ekipe iz svake takmičarske generacije, medalje svim članovima najuspešnijih ekipa i plakete za fer plej, koja se dodeljuje po jednoj ekipi iz svake takmičarske generacije sa najboljom ocenom fer pleja.

ZAVRŠNI TURNIR FAIR PLAY LIGE SRBIJE

26. Plasman na završni turnir ostvaruju dve ili tri najbolje plasirane ekipe iz regiona Beograda i prvoplasirane ekipe iz ostalih regiona. U slučaju otkazivanja učešća ekipe koja se kvalifikovala na završni turnir, prednost u izboru nove ekipe imaju najbolje rangirani timovi po sledećem kriterijumu: najbolje plasirana ekipa iz regiona iz koje je tim koji je odustao, najbolje plasirana ekipa iz regiona Beograd, i najboljeplasiran tim iz regiona koji ima najveći broj učesnika u konkurenciji ostalih regiona. Na završnom turniru učestvuje najmanje šest a najviše 12 ekipa iz svake generacije.
27. Organizator završnog turnira FPL može biti SSFES ili Regionalni organizator FPL imenovan od strane SSFES uslova za domaćinstvo (mestu odigravanja, takmičarskoj logistici...). Organizatora završnog turnira ovlašćuje takmičarska komisija Fair Play Lige na osnovu prikupljenih ponuda za organizaciju završnog turnira od strane regionalnih organizatora Fair Play Lige.

LEKARSKI PREGLEDI

28. Fudbaleri učesnici FPL moraju imati važeće lekarske preglede (datum pegleda ne sme biti stariji od četiri meseca). O zdravlju fudbalera, osiguranju dečaka i eventualnim povredama, brigu vodi isključivo klub, za koji nastupaju. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede igrača.
29. Lekarski pregledi se vrše isključivo u ovlašćenim medicinskim ordinacijama. Klub je dužan da za svako dete (učesnike liga) ima dokument o izvršenom lekarskom pregledu.

IDENTIFIKACIJA IGRAČA

30. Pravo nastupa u FPL imaju igrači koji se nalaze na spisku igrača dostavljenom Direktoru lige. Klubovi učesnici Fair Play Lige dužni su da za sve igrače čija se imena nalaze na spisku učesnika FPL, obezbede identifikaciju (legitimacija FS Srbije, overena đačka knjižica ili važeći pasoš), sem u slučaju ako igrač nema punih 7 godina. U tom slučaju važi: overena đačka knjižica ili važeći pasoš... ili njihove fotokopije.
31. Pored identifikacionog materijala, klubovi su dužni da imaju potvrde o overenom lekarskom pregledu za igrače.

DISCIPLINSKE MERE

32. Disciplinske mere određuju se prema pravnim licima – klubovima i fizičkim licima – fudbalerima, predstavnicima klubova i trenerima.
33. Disciplinske mere određuje Takmičarska komisija Fair Play Lige, na osnovu izveštaja delegata i direktora lige, prema ustanovljenom disciplinskom pravilniku.
Organizator lige: Srpski savez za fer-plej i etiku u sportu