Obaveštenje: Prijave za zimsku Fair Play Ligu su otvorene
Popunjavanjem prijave podnosi se zahtev FPL-u za registraciju trenera. Nakon razmatranja zahteva, treneru se na ličnu e-mail adresu dostavljaju pristupni podaci za e-kancelariju na kojoj će mu biti otvoren nalog sa podacima unetim u ovoj prijavi.

Informacije o Klubu


Informacije o Administratoru